Tarieven

Tarieven muziekles onder 21 jaar

in 2 termijnenin 10 termijnen
Losse les€26,50
Jaarcontract elke 14 dagen les (18 lessen)€477238,50€47,70
Jaarcontract elke week les (36 lessen)€954€477€95,40

Tarieven muziekles boven 21 jaar

in 2 termijnenin 10 termijnen
Losse les€32
Jaarcontract elke 14 dagen les (18 lessen)€576€288€57,60
Jaarcontract elke week les (36 lessen)€1152€576€11,52

Lesdata

Wij volgen met de muziekschool het ritme van de basisscholen. Binnen de 40 lesweken van de basisschool, garanderen wij 36 lessen (36 wekelijkse of 18 tweewekelijkse lessen).

De reden dat er geen 40 lessen worden gegeven, is dat er naast de schoolvakanties ook nog enkele feestdagen in het rooster vallen. Ook kan het eens voorkomen dat een leraar tussendoor ziek is of om andere reden geen les kan geven. Afhankelijk van de tussenkomende feestdagen houden we 2-4 weken standaard over waarop door de docent afgemelde lessen kunnen worden ingehaald. 

Als een les door de docent tussentijds wordt afgemeld, zal gelijk aangegeven worden op welke inhaaldatum aan het eind van het schooljaar de les wordt ingehaald. Op deze manier hebben we de speelruimte om 36 lessen binnen de 40 schoolweken aan te bieden. 

Jaarcontract

We werken met een jaarcontract. Voor de zomervakantie komt een uiterste datum waarvoor kan worden doorgegeven als een leerling niet wil verlengen. Bij geen gehoor wordt het jaarcontract verlengt. Als een leerling toch tussentijds wil stoppen geldt een opzegtermijn van 3 maanden, en kan het te veel vooruitbetaalde lesgeld teruggestort worden. 

Het bedrag wordt voor de start van het nieuwe seizoen gefactureerd. De betaling mag in 1 keer overgeboekt worden, of kan in 2 of 10 termijnen per automatisch incasso worden geïncasseerd.   

Als een leerling niet aanwezig kan zijn in een les, is er geen mogelijkheid tot teruggave van het lesgeld. We hebben een online boekingssysteem, waarbij een leerling zelf kan kijken of het mogelijk is om een les te verzetten of op een ander moment in te plannen. Op deze manier maken we het mogelijk dat een leerling van elke betaalde les gebruik kan maken. Leerlingen krijgen altijd 48 uur voor de les een herinnering per mail.